แสดงกระทู้
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
    Messages   Topics Attachments  

Messages - Namdee_pendee

เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2019, 01:31:27 PM 1 รายงานจาก รพ.สต. / รายงานการเงิน / รพสต .หลุมข้าว ส่ง แก้ไขสรุปรายได้

รพสต .หลุมข้าว ส่ง แก้ไขสรุปรายได้

เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2018, 01:07:57 PM 2 บันเทิง / ปกิณกะสุขภาพ / Re: ฝากให้ป้าแหน่งครับ

ขอบคุรมาก  น้องเก่ง บ้านไพ

เมื่อ: ตุลาคม 10, 2017, 12:52:42 PM 4 รายงานจาก รพ.สต. / ห้องแผนงาน/โครงการ / รพ.สต.หลุมข้าวส่งสรุปแผนพัฒนาสาธารณสุข ปี 2561

รพ.สต.หลุมข้าวส่งสรุปแผนพัฒนาสาธารณสุข ปี 2561

เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2017, 02:09:38 PM 6 จดหมายข่าวจากสสอ. / สสอ.ส่งข่าวถึงรพ.สต. / รพ.สต.หลุมข้าวส่งประเมินตำบลจัดการสุขภาพ

รพ.สต.หลุมข้าวส่งประเมินตำบลจัดการสุขภาพ

เมื่อ: ธันวาคม 20, 2016, 01:02:52 PM 7 รายงานจาก รพ.สต. / รายงานการเงิน / แผนเงินบำรุง หลุมข้าว ปี 60

แผนเงินบำรุง  หลุมข้าว  ปี 60

เมื่อ: ตุลาคม 12, 2016, 10:54:08 AM 8 รายงานจาก รพ.สต. / รายงานการเงิน / รพ.สต.หลุมข้าวส่งแผนประมาณการปี60

รพ.สต.หลุมข้าวส่งแผนประมาณการปี60

เมื่อ: ตุลาคม 07, 2016, 03:07:37 PM 9 รายงานจาก รพ.สต. / รายงานการเงิน / รพ.สต.หลุมข่าวส่งแบบรายงานการใช้ใบเสร็จปี 59

รพ.สต.หลุมข่าวส่งแบบรายงานการใช้ใบเสร็จปี 59

เมื่อ: กันยายน 14, 2016, 10:59:36 AM 10 รายงานจาก รพ.สต. / รายงานการเงิน / หลุมข้าว ส่งรายงานฉ 8

หลุมข้าวส่งรายงาน ฉ.8

เมื่อ: กันยายน 13, 2016, 03:59:10 PM 11 บันเทิง / ชมรมคุณธรรมจริยธรรม สสอ.โนนสูง / ให้พี่นิ่ม

ให้พี่นิ่ม

เมื่อ: กันยายน 13, 2016, 03:45:23 PM 12 คุณธรรม จริยธรรม / ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม / ถวายพระ

ถวายพระ

เมื่อ: กันยายน 12, 2016, 03:26:26 PM 13 บันเทิง / ปกิณกะสุขภาพ / สรุปรับจ่ายรพ.สต.หลุมข้าว

สรุปรับจ่ายรพ.สต.หลุมข้าว

เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2016, 10:19:46 AM 15 บันเทิง / ปกิณกะสุขภาพ / สมุดคุมเงินรายรับรายจ่ายปี59ส่งให้รพ.สต.มะค่า

สมุดคุมเงินรายรับรายจ่ายปี59ส่งให้รพ.สต.มะค่า

เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2016, 10:29:24 AM 17 รายงานจาก รพ.สต. / ผลการปฏิบัติงาน อสม. / รพ.สต.หลุมข้าวส่งรายชื่ออสม.รับเหรียญ10,20,30 ปี59

รพ.สต.หลุมข้าวส่งรายชื่ออสม.รับเหรียญ10,20,30 ปี59

เมื่อ: เมษายน 12, 2016, 10:35:54 AM 18 รายงานจาก รพ.สต. / งานอนามัยแม่และเด็ก 0-5 ปี / รพ.สต.หลุมข้าวส่งรายงานพัฒนาการเด็ก 0- 5 ปี งวด 3

รพ.สต.หลุมข้าวส่งรายงานพัฒนาการเด็ก 0- 5 ปี งวด 3

เมื่อ: มีนาคม 18, 2016, 04:20:02 PM 19 รายงานจาก รพ.สต. / ผลการปฏิบัติงาน อสม. / รพ.สต.หลุมข้าวส่งแบบบันทึกทะเบียนอสม.

รพ.สต.หลุมข้าวส่งแบบบันทึกทะเบียนอสม.
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 11